Artykuły henrykowskie [1573]

 • Nazwane od Henryka Walezego.
 • Każdy władca elekcyjny musiał je zaprzysiąc.
 • Zawierały zasady ustrojowe Rzeczypospolitej szlacheckiej:
  • powoływanie króla na drodze wolnej elekcji
  • zwoływanie przez króla co 2 lata sejmu walnego zwyczajnego na sześciotygodniowe obrady.
 • W gestii sejmu leżały sprawy:
  • podatków,
  • cła,
  • pospolitego ruszenia.
 • W gestii senatu była polityka zagraniczna.
 • Kontrola władcy i pomoc ze strony senatorów, rezydentów, powoływanych przez sejm na kwartalną kadencję (16 osób).
 • Gwarancja tolerancji religijnej (włączono tekst konfederacji warszawskiej).
 • Prawo szlachty do rokoszu – wypowiedzenia posłuszeństwa królowi.