Filip [patron chrześcijański]

 • Zanim został uczniem Jezusa i apostołem, przebywał w kręgu słuchaczy nauk głoszonych przez Jana Chrzciciela.
 • Niewiele wiadomo o jego życiu.
 • Po śmierci Chrystusa na krzyżu Filip wyruszył z misją apostolską na terytorium dzisiejszej Grecji.
 • W mieście Heriapoli poniósł męczeńską śmierć z rozkazu cesarza Domicjana.
 • Został ukrzyżowany, a następnie ukamienowany.
 • Podczas egzekucji doszło do trzęsienia ziemi, co zebrani uznali za znak niebios.
 • Działo się to w końcu I wieku.

 • Imię Filip pochodzi od greckiego philippos = lubiący konie.
 • Święty Filip jest patronem:
  • pilśniarzy,
  • czapników,
  • kapeluszników,
  • kramarzy,
  • sklepikarzy,
  • paszteciarzy,
  • garbarzy,
  • cukierników.
 • Dzień św. Filipa to 6 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]