Artysta renesansowy

  • Twórca przekonany o swej wyjątkowości i wielkości.
  • Jego sztuka zapewnia mu nieśmiertelność.
  • Dotyczy to zarówno jego osoby, spraw, które przedstawia, jak i mecenasa.
  • Artysta to nie rzemieślnik jak było to w średniowieczu.
  • W renesansie jest osobą wyjątkową.
  • Osiąga tę cechę poprzez talent dany mu przez Boga.
  • Wznosi się dzięki temu ponad zwykłych śmiertelników.

  • Współcześnie pojęcie „renesansowy” oznacza także wszechstronny.
  • Tak nazywa się twórcow z różnych dziedzin kultury i nauki.