Postawy appollińska i dionizyjska

  • Nawiązanie do mitologii greckiej.
  • Nazwa dwóch różnych podejść do życia.
  • Apollo patronuje afirmacji życia, radości, piękna, ładu i sztuki.
  • Dionizos to patron zabawy, wina i aprobaty dla cierpienia jako części bytu człowieka.
  • Rozróżnienia tego dokonał  Friedrich Nietzsche (1844-1900) niemiecki filozof.
  • Wg niego człowiek powinien szukać kompromisu po między tymi dwoma postawami.;