„Artysta” Sławomira Mrożka [świat przedstawiony]

Gatunek:

 • Opowiadanie. Proste, jednowątkowe.
 • Charakterystyczna jest jego lapidarność, zwięzłość, wyrazistość i doskonała konstrukcja.

Narracja:

 • W utworze jest ona pierwszoosobowa.
 • Narrator uczestniczy w opisywanych wydarzeniach.
 • Relacjonuje i ocenia je obiektywnie.

Czas i miejsce akcji:

 • Czas i miejsce nie są dokładnie określone.
 • Wydarzenia maja miejsce w drodze do cyrku i przed namiotem cyrkowym, a także w drodze powrotnej.

Bohaterowie:

 • Kogut, bezkrytyczny artysta o wielkich ambicjach, niezdolny do krytycznej samooceny, podaje się za lwa, obraża się na propozycję pracy w roli koguta.
 • Lis, kolega Koguta, sprytny, ironicznie traktuje ambicje Koguta.
 • Bohater-narrator, uczestniczy w wydarzeniach i je relacjonuje, zapewne przyjaciel Koguta i Lisa, nie rozumie dlaczego Kogut podał się za lwa.
 • Dyrektor cyrku, ogłasza nabór, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, trzeźwo ocenia kandydatów i sytuację, jest uprzejmy, ale konkretny.

Przesłanie utworu:

 • Ludzie często udają kogoś kim nie są, przedstawiają innym swój fałszywy obraz.
 • Niektórzy wolą żyć złudzeniami niż prawdą.
 • Rzeczywistość jest pełna absurdów.

Motywy:

 • Ambicja, problem chorej, wybujałej ambicji, nieumiejętność rzetelnej oceny możliwości.
 • Autentyzm, warto być szczerym, rzetelnym, autentycznym, należy rozwijać się, a nie udawać kogoś innego.
 • Krytyka wad, wykorzystanie groteski do piętnowania wad ludzkich, absurdalność podejmowania wyzwań bez żadnych do tego predyspozycji.

„Artysta” jako bajka:

 • Bohaterami są zwierzęta mówiące ludzkim głosem.
 • Zwierzętom przypisane są różne cechy.
 • Przytaczane są dialogi.
 • Puenta jest na końcu utworu.

„Artysta” jako groteska:

 • Przedstawia sytuację, a wydarzenia są absurdalne.
 • Wyolbrzymia, deformuje rzeczywistość.
 • Jest to rodzaj komizmu, polegający na przejaskrawieniu świata przedstawionego.
 • Łączone są różne elementy, m. in. komizm z tragizmem.

GROTESKA , rodzaj komizmu, kontrastowe zestawienie, przejaskrawienie elementów świata przedstawionego, zastosowanie paradoksów i absurdów.