Chilon

  • Chilon to postać kontrowersyjna i tragiczna, budząca początkowo odrazę ze względu na swoje postępowanie.
  • Kiedy jednak pojmuje czym jest wiara zmienia się zupełnie.
  • Uzyskuje przebaczenie swoich grzechów od Glaukosa, zostaje ochrzczony przez apostoła Pawła, godzi się na tortury i mękę konania na krzyżu.
  • Wpływ na jego działania mają siły ponadludzkie (wyższe, boskie), dzięki którym Chilon ulega przemianie, staje się bezkompromisowy i odważny.
  • Wiara i ufność w działania Boga, w jego przypadku, staje bodźcem zmian.

Julka Sz.