„Świtezianka” Adama Mickiewicza [środki artystyczne]

 • Epitet – „piękna dziewczyna”.
 • Porównanie – „zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną”.
 • Przenośnia – „a w sercu lisie zamiary”.
 • Wyrazy dźwiękonaśladowcze – „szumi”.
 • Zdrobnienie – „chateczka”.
 • Uosobienie – „woda się burzy”.
 • Ożywienie – „roztwiera paszczę otchłań podwodna”.
 • Anafora – „zostań się lepiej z tym kto cię kocha, zostań o luba ze mną”.
 • Pytanie retoryczne – „zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora?”
 • Powtórzenie – „jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny”.
 • Archaizm – „młokos”.

 • Każda strofa składa się z 4 wersów.
 • Wersy liczą po 8 lub 9 sylab.
 • Występują rymy żeńskie.