Artysta słowa

Artysta słowa, twórca, dla którego dziełem staje się słowo, poeta, liryk, prozaik, pisarz, literat.

 1. Biblia, Stary Testament (np. król Dawid jako autor Księgi Psalmów).
 2. Mitologia (np. Orfeusz, obłaskawiający dzikie zwierzęta swoim pięknym śpiewem).
 3. Safina, „Pogarda dla nieznającej poezji”.
 4. Horacy, „List do Pizonów”.
 5. Dante Alighieri, „Boska komedia”.
 6. F. Villon, „Wielki Testament”.
 7. J. Dantyszek, „Poeta poleca Zygmuntowi <Pieśń weselną na ślub Zygmunta z Barbarą<„.
 8. K. Janicki”Elegia o samym sobie do potomności”.
 9. J. Kochanowski, „Na swoje księgi”.
 10. J. Kochanowski, „Ku muzom”.
 11. J. Kochanowski, „Do fraszek”.
 12. J. Kochanowski, „Muza”.
 13. J. Kochanowski, „Pieśń XXIV ksiąg wtórych”(niezwykłym i nie leda piórem opatrzony).
 14. D. Naborowski, „Epitafium Janowi Kochanowskiemu, poecie polskiemu”.
 15. M.K. Sarbiewski, „De perfekta poesi”.
 16. N. Boileau, „Sztuka poetycka”.
 17. I. Krasicki, „Antymonachomachia”.
 18. I. Krasicki, „Wstęp do bajek”.
 19. A. Naruszewicz, „Chudy literat”.
 20. M. Mochnacki, „Niektóre uwagi nad poezją romantyczną z powodu rozprawy Jana Śniadeckiego”.
 21. A. Puszkin, „Prorok”.
 22. A. Mickiewicz, „Sonety krymskie”.
 23. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 24. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III”.
 25. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 26. J. Słowacki, „Lambro”.
 27. J. Słowacki, „Kordian”.
 28. J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 29. J. Słowacki, „Testament mój”.
 30. J. Słowacki, „Beniowski”.
 31. Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 32. A. Fredro, „Pan Jowialski”.
 33. C. K. Norwid, „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”.
 34. C. K. Norwid, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”.
 35. C. K. Norwid, „Fortepian Szopena”.
 36. C. K. Norwid, „Promethidion”.
 37. P. Chmielowski, „utylitaryzm w literaturze”.
 38. P. |Chmielowski, „Artyści i artyzm”.
 39. F. Krupiński, „Romantyzm i jego skutki”.
 40. Ch. Baudelaire, „Albatros”.
 41. Ch. Baudelaire, „Śmierć artystów”.
 42. P. Verlaine, „Niemoc”.
 43. P. Verlaine, „Sztuka poetycka”.
 44. J.A. Rimbaud, „Moja bohema”.
 45. J.A. Rimbaud, „Statek pijany”.
 46. H. Sienkiewicz, „Quo vadis”.
 47. A. Górski, „Młoda Polska”.
 48. S. Przybyszewski, „Confiteor”.
 49. K. Przerwa-Tetmajer, „Eviva l’arte”.
 50. L. Staff, „Przedśpiew”.
 51. T. Boy-Żeleński, „O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce”.
 52. T. Boy-Żeleński, „List otwarty kobiety polskiej”.
 53. S. Wyspiański, „Wesele”.
 54. W. Berent, „Próchno”.
 55. A.A. Mueller, „Henryk Flis”.
 56. T. Mann, Tonio Kröger”.
 57. T. Mann, „Śmierć w Wenecji”.
 58. T. Mann, „Lotta w Weimarze”.
 59. T. Mann, „Dzienniki”.
 60. J. Tuwim, „Poezja”.
 61. J. Tuwim,”prośba o piosenkę”.
 62. J. Tuwim, „dziesięciolecie”:.
 63. J. Tuwim, „Sitowie”.
 64. A. Słonimski, „Czarna wiosna”.
 65. A. Słonimski, „Krzyż południowy”.
 66. J. Lechoń, „Proust”.
 67. J. Lechoń, „Do Szekspira”.
 68. J. Lechoń, „Toast”.
 69. L. Staff, „Ars poetica”.
 70. B. Jasieński, „But w butonierce”.
 71. J. Przyboś, „Gmachy”.
 72. K. I. Gałczyński, „O mej poezji”.
 73. S.I. Witkiewicz, „W małym dworku”.
 74. J. Iwaszkiewicz, „Lato w Nohant”.
 75. J. Iwaszkiewicz, „Maskarada”.
 76. J. Iwaszkiewicz, „Wesele pana Balzaka”.
 77. W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 78. W. Gombrowicz, „Dziennik 1953-1966”.
 79. A. Gide, „Fałszerze”.
 80. A. Gide, „Dziennik”.
 81. M.A. Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”.
 82. Z. Nałkowska, „Dzienniki”.
 83. M. Dąbrowska, „Dzienniki”.
 84. J. Tuwim, „Kwiaty polskie”.
 85. J. Parandowski, „Alchemia słowa”.
 86. A. Bursa, „Poeta”.
 87. J. Lechoń, „Dziennik”.
 88. Cz. Miłosz, Campo di Fiori”.
 89. Cz. Miłosz, „W Warszawie”.
 90. Cz. Miłosz, „Który skrzywdziłeś”.
 91. Cz. Miłosz, „Ars poetica”.
 92. Cz. Miłosz, „Zniewolony umysł”.
 93. H. Poświatowska, „Wczoraj pisałam wiersze|”.
 94. R. Wojaczek, „Piosenka o poecie II”.
 95. S. Grochowiak, „Rozmowa o poezji”.
 96. Z. Herbert, „Apollo i Marsjasz”.
 97. T. Różewicz, Kto jest poetą”.
 98. T. Różewicz, „Poeta w czasie pisania”.
 99. W. Szymborska, „Rehabilitacja”.
 100. W. Szymborska, „Radość pisania”.
 101. W. Szymborska, „Tomasz Mann”.
 102. J. Bocheński, Naso poeta”.
 103. J. Andrzejewski, „Idzie skacząc po górach”.
 104. J. Andrzejewski, „Miazga\”.
 105. J. Andrzejewski, |”Z dnia na dzień|”.
 106. J. Andrzejewski, „Już prawie nic”.
 107. T. Konwicki, Mała apokalipsa”.
 108. T. Konwicki, „Kalendarz i klepsydra”.