Artyzm

  Wybitni krytyce sztuki mogliby dostrzec artyzm sędziowania (siatkówka mężczyzn).