Artysta w czasie wojny

 • Kim jest artysta w czasie zagrożenia bytu narodu i człowieczeństwa?
 • Pytanie to stawiano wielokrotnie w okresie II wojny światowej.
 • Pisanie utworów patriotycznych wymaga utożsamienia z narodem, dostosowania środków artystycznych do oczekiwań najszerszego kręgu odbiorców.
 • Niekiedy wymagało to także rezygnacji z własnego „ja”.
 • Artysta pragnie przecież być indywidualnością i właśnie jego niepowtarzalność i oryginalność wypowiedzi stanowi o jego randze.
 • Uważano wówczas, że poezja może mobilizować duchowo, ukazywać wzory poświęcenia i wytyczać wspólne cele.
 • Młodzi twórcy wojenni bardzo często przedstawiali los własnego pokolenia.
 • Uważali sie za straconych, naznaczonych czasami apokalipsy i nieludzką moralnością.
 • Podejrzewali niekiedy, że następne pokolenia odwrócą sie od nich ze wzgardą.
 • Wojenna generacja widzi siebie jako cześć „królestwa zła”, które zapanowało na ziemi.
 • Uważa, że nadejście nowych czasów musi poprzedzić wypełnienie się zła do końca.
 • Bardzo często w wierszach młodego pokolenia pojawiają się (niestety często prawdziwe) przeczucia własnej śmierci.
 • Wiersze są „listami do pozostałych” próbą przedstawienia do końca uczciwie sytuacji egzystencjalnej człowieka w czasie nieludzkim.
 • Po pióro sięgali nie tylko poeci.
 • Spontanicznie powstawały wiersze i piosenki (często anonimowe), będące świadectwem woli walki.
 • Bardzo często nawiązywano do tradycji romantycznej.
 • Twórczość pokolenia wojennego pokazuje ogromną skalę możliwości artystycznych, choć wielu talentom nie dane było rozwinąć się do końca.
 • Utwory stanowią wciąż żywe świadectwo ich rozterk, miłości, poszukiwań i wyboru, za który zapłacili cenę życia.