Asylabizm

  • Rodzaj systemu wersyfikacyjnego.
  • Zróżnicowana liczba sylab w wersach.
  • Występuje przede wszystkim w formach nienumerycznych, np. wierszach wolnych.
  • Zjawisko znane już w poezji średniowiecznej.
  • Popularna współcześnie tendencja.