Atena

 • Córka Zeusa, która wyskoczyła z jego głowy.
 • Ubrana była w pełen rynsztunek.
 • Wydała wówczas okrzyk wojenny.
 • Uosobienie mądrości, patronka wojowników i sprawiedliwej strategii.
 • Opiekunka małżeństwa i domowych zajęć.
 • Patronka herosów.
 • Nazywana też Pallas potrząsająca dzidą.
 • Wygrała walkę z Posejdonem o opiekę nad Atenami.
 • W Atenach znajdowała się jej świątynia (Partenon).
 • Bogini wojny, nauki, sztuki, literatury, rzemiosł.
 • Główną domena jej władzy była wojna, w bitwach kroczyła w pierwszym szeregu, stąd przydomek Promachos.
 • Była wynalazczynią muzyki wojennej.
 • W wojnie trojańskiej stała po stronie Greków, wspomagała ich radą i pomocą.
 • Opiekowała sie Odyseuszem aż do jego powrotu na Itakę.
 • Jej atrybuty to: tarcza, dzida, hełm, sowa, drzewko oliwne.