Bohater [negatywny i pozytywny]

  • Postać negatywny to literacka, która prezentuje postawy sprzeczne z oczekiwaniami narratora i czytelnika.
  • Uosabia także wartosci, które nie są powszechnie akceptowane.
  • Występuje we wszystkich rodzajach literackich.
  • Pojawia się często w literaturze dydaktycznej.

  • Pozytywny bohater jest postacią literacką, która prezentuje popierany model postępowania.
  • Ocena jego postaw i wartości jest wynika z uznanego kanonu norm etycznych i historycznych uwarunkowań.
  • Taki bohater stawiany jest jako wzór do naśladowania.