Carpe diem

  • Z łacińskiego oznacza „chwytaj dzień”.
  • Powiedzenie, którego ojcem jest Horacy.
  • Użył go w „Pieśniach”.
  • Upowszechnione zostało w twórczosci Jana Kochanowskiego.
  • Podkreślało wówczas renesansową radość życia.
  • Wskazywało jednocześnie na Fortunę i jej nieznane wyroki.
  • W literaturze funkcjonuje jako określenie sensu filozofii epikurejskiej.