Asyryjskie

Urzędnik królewski jest dobroczynny ze szkatuły króla.