Asyryjskie

Nie można odepchnąć wroga od bramy miasta, które nie jest uzbrojone.