Atletyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Atletyczny, silnie zbudowany, dobrze rozwinięty, muskularny, barczysty, zbudowany.
  • Przeciwstawne:
    • szczupły,
    • gibki,
    • niepozorny, wątły.