Asekurancki [wyrazy przeciwstawne]

  • Asekurancki, unikający ryzyka, ten, kto nie zajmuje zdecydowanego stanowiska, ostrożny, pasywny, obronny.
  • Przeciwstawne:
    • śmiały,
    • odważny,
    • zdecydowany,
    • ryzykowny.