Audycja [synonimy]

  • Słuchowisko.
  • Koncert.
  • Widowisko.
  • Scenariusz.
  • Program.
  • Pasmo antenowe.
  • Nagranie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]