Azerbejdżańskie

Jedna pszczoła droższa niż sto much.