Azerbejdżańskie

Ze słońcem idź spać, ze słońcem wstawaj,