Baal

  • Kartagiński bóg, mąż bogini Tanit.
  • Składano mu ofiary.
  • Utożsamiano go z Elem lub Dagonem.
  • Pokazywany jako starszy brodaty mężczyzna z kconymi baranimi rogami.