Babilońskie

Poświęcił świątynię, zanim zaczął ją budować.