Babilońskie

Przyjaźń trwa dzień, niewola wieczność.