Badawczy [wyrazy przeciwstawne]

  • Badawczy, przenikliwy, ciekawy, wnikliwy, dociekliwy.
  • Przeciwstawne:
    • powierzchowny,
    • pobieżny,
    • ogólnikowy.