Bagatelizować [wyraz przeciwstawne]

  • Bagatelizować, uważać coś za drobiazg, bagatelę, nie doceniać czegoś, lekceważyć, nie przejmować się.
  • Przeciwstawne:
    • doceniać,
    • zauważać,
    • przejmować się czymś.