Bagatelny [wyrazy przeciwstawne]

 • Bagatelny, bez znaczenia, nieważny, błahy.
 • Przeciwstawne:
  • niebagatelny,
  • ważny,
  • poważny,
  • doniosły,
  • istotny.