Ballada filmowa

 • Gatunek filmowy o charakterze epicko-lirycznym.
 • Tematem jest głównie walka o godność jednostki, tożsamość ze światem i samym sobą.
 • Narracja w balladzie filmowej jest subiektywna.
 • Cechą kompozycyjną  narracji jest opozycja zwolnień i przyspieszeń.
 • Środki artystyczne wykorzystywane w balladzie filmowej to: powtórzenia, refreny, paralelizmy.
 • Przestrzeń ballady dzieli się na „własną, swojską” oraz „obca”.
 • Szczególnego znaczenia nabiera w balladzie filmowej wrogi, obcy świat.
 • Wydarzenia koncentrują sie wokół postaci głównego bohatera.
 • Jego wizerunek kreowany jest poprzez emploi (specjalizacja, rodzaj ról, wygląd zewnętrzny) aktora.
 • W balladzie filmowej istotne są także światło, kolor i muzyka.
 • Przykładem ballady filmowej jest „Żywot Mateusza” Witolda  Leszczyńskiego z 1967 roku, z Franciszkiem Pieczka w roli głównej (Mateusza).