Periodyzacja historyczno-literacka

  • Pojęcie wywodzi się języka greckiego, gdzie period oznacza okres.
  • Jest to nazwa umowna dla procesu historycznoliterackiego (synonimiczna).
  • Chronologicznie przedstawia kolejne epoki literackie.
  • Uwzględnia ich podział według różnych kryteriów.
  • Analizuje wydarzenia według rozmaitych aspektów i kategorii.
  • Obejmuje podstawowe pojęcia, m. in. epoki literackie, okresy literackie, prądy literackie, przełomy literackie, synteza i analiza historycznoliteracka.