„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza [problematyka, cechy gatunkowe]

 • Romantycy chcieli być wolni w obszarze swobody artystycznej.
 • Sprzeciwiali się klasycystycznemu pojmowaniu sztuki, tj. naśladownictwu i odwzorowywaniu natury (mimesis).
 • Tego typu literaturę zaczęli traktować z pogardą.
 • Odmieniając swój sposób myślenia sięgnęli do motywów ludowych.
 • Przekazywali wiedzę o swiecie prawdziwość jego odnajdując w starych legendach i podaniach.
 • Wzrosło ogromnie ich zainteresowanie mitologią germańską, celtycką czy słowiańską.
 • Świat duchów, czarów i zabobonów stał się inspiracją dla wielu twórców.
 • Istotne było takie obrazowanie, by pokazać, że świat realny nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania człowieka.
 • Czucie i wiarę przeciwstawiano rozumowi, a poznać ten typ patrzenia mogli jedynie ludzie o dużej wyobraźni.
 • Ludowość romantyków to nie tylko fascynacja gminem, ale także sposób rozumienia świata, bez naśladownictwa natury, za to z probą jej zrozumienia poprzez różne sygnały i symbole.
 • Natura to zmieniający się nieustannie partner człowieka.

 • Ballada to charakterystyczny gatunek dla epoki romantyzmu.
 • Za ojczyznę ballady uważa się Anglię, Szkocję i Prowansję (kraina historyczna we Francji, nad Morzem Śródziemnym).
 • Fabuła tych utworów  oparta jest na dramatycznym wydarzeniu (historycznym lub legendarnym), niezwykłym, tajemniczym, fantastycznym.
 • Gatunek synkretyczny, wiąże elementy epiki (narrator, opis opowiadanie), liryki (wersy, rymy, monologi, eksponowanie przeżyć, emocji bohaterów) i dramatu (dialog).
 • Ważne  dla ballady jest budowanie nastroju grozy i tajemniczości oraz odwoływanie sie do surowych zasad moralnych (nieunikniona kara za popełnione winy).
 • Z pieśnią ludową ballada powiązana jest układem stroficznym, słownictwem, refrenem i kolorytem lokalnym (umiejscowienie akcji w znanych czytelnikowi miejscach).

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza spełniają  założenia gatunkowe ballady, ponieważ występuje w nich:

 • nastrój grozy, tworzony przez opisy przyrody i zjawiska atmosferyczne,
 • występowanie świata realnego i fantastycznego,
 • historyzm (bardzo często epoka średniowiecza),
 • fabuła stylizowana opowieścią ludową,
 • bohaterowie będący prostymi ludźmi,
 • uniwersalna sceneria (las, jezioro),
 • regionalizm językowy,
 • światopogląd ludowy, ludowe normy moralne,
 • romantyczna wizja świata, czyli namiętności i przewaga uczucia nad rozumem.