Echa ballad romantycznych w okresie późniejszym

  • Do romantycznych ballad sięgało wielu późniejszych twórców.
  • Bliskie romantycznej refleksji o naturze stały sie utwory Bolesława Leśmiana.
  • Leśmian w swych utworach tworząc świat fantastyczny wykorzystywał częściej baśń niż motywy ludowe.
  • Oryginalne ballady stworzyli: Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Grochowiak czy Miron Białoszewski.