„Balladyna” Juliusza Słowackiego [bohaterowie jako symbole wartości]

  • Alina – dobroć, delikatność, miłość, niewinność, idealizm.

  • Balladyna – złość, egoizm, ambicja, próżność, materializm.

  • Pustelnik – majestat królewski, dostojeństwo, strażnik praw państwowych i moralnych.

  • Popiel IV – okrucieństwo, bezprawie, tyrania.

  • Kirkor – honor, odwaga, szlachetność.

  • Fon Kostryn – karierowiczostwo, spryt, brak zasad moralnych.

  • Filon – miłość platoniczna, uduchowiona.

  • Grabiec – pożądanie.

  • Wdowa – matczyna miłość, oddanie, męczeństwo.

  • Goplana – porządek i ład natury.