„Balladyna” Juliusza Słowackiego [wydarzenia]

Poeta sięgnął w swym utworze po wędrowne motywy winy, kary, rywalizacji i władzy, wykorzystał także wątki baśniowe, np. historia korony Popielów.

 1. Kirkor u Pustelnika, opowieść Pustelnika.
 2. Rada Pustelnika dotycząca wyboru żony, prostej ubogiej dziewczyny.
 3. Rozkazy Goplany dla Skierki i Chochlika.
 4. Powrót matki z córkami do domu po pracy.
 5. Przybycie Kirkora.
 6. Malinowy konkurs.
 7. Zabójstwo Aliny przez siostrę.
 8. Przygotowania Balladyny do ślubu z Kirkorem
 9. Krwawy znak na czole Balladyny.
 10. Balladyna na zamku Kirkora, uwięzienie matki w wieży.
 11. W domu Pustelnika.
 12. Grabiec królem lasu z rozkazu Goplany.
 13. Plany Balladyny wobec Kostryna.
 14. Przybycie  do pałacu zaufanego sługi Kirkora- Gralona ze skrzynia.
 15. Morderstwo Gralona przez Balladynę i Kostryna.
 16. Uczta w zamku.
 17. Wizyta Kirkora u Pustelnika, obietnica odnalezienia skradzionej przez Chochlika i Skierkę korony Lecha.
 18. Śmierć Grabca z ręki Balladyny.
 19. Śmierć Kirkora.
 20. Śmierć Kostryna.
 21. Sąd nad zbrodniarzami – Balladyna w roli sędziego.
 22. Śmieć Balladyny rażonej piorunem.