Balon [braci Montgolfier]

  • Twórcami balonu ogrzanego gorącym powietrzem byli bracia Montgolfier,  czyli Joseph Michel Montgolfier i Jacques Étienne Montgolfier.
  • Pierwsza prezentacja miała miejsce w czerwcu 1783 roku.
  • Wówczas balon był na uwięzi i wzniósł się na wysokość około 30 m.
  • Z ludźmi na pokładzie wystartował  21 listopada 1783 roku.
  • Pokonał wówczas trasę 12 km.