Święto narodowe Francji

  • Obchodzone jest 14 lipca.
  • Ustanowiono go na pamiątkę zburzenia Bastylii 14 lipca 1789 roku.
  • Dokonał tego lud Paryża.
  • Wydarzenie to symbolizuje początek rewolucji francuskiej.
  • W rzeczywistości wydarzenie było na tyle błahe, że król Ludwik IVX w swoim pamiętniku, w dniu 14 lipca zapisał tylko słowo „Nic”.
  • W dniu zdobycia Bastylii więziono w niej jedynie kilku więźniów.