Baltazar Opec

Baltazar Opec

Pisarz religijny przełomu XV i XVI wieku, urodził się w Krakowie, tu też studiował na Akademii Krakowskiej. Od ok. 1531 roku piastujący funkcję proboszcza w Siennie.

W 1522 roku drukarnia Hieronima Wietora w Krakowie wydała się największe dzieło Opeca „Żywot Wszechmocnego Syna Bożego Pana Jezu Krysta”, stanowiące obszerną opowieść o życiu świętej rodziny. Utwór jest  zestawieniem źródeł polskich i łacińskich.

Swym charakterem przypomina apokryf (tekst związany tematycznie z Nowym lub Starym Testamentem, lecz nieuznany przez Kościół chrześcijański za kanoniczny), jest też jednym z najwcześniejszych utworów polskich.

Składa się z przekładów i wierszowanych  hymnów i sekwencji łacińskich. Już za życia autora zyskał dużą popularność,  do końca XIX wieku ukazało się ponad 40 wydań.