Bardini Aleksander

Aleksander Bardini

(17 listopada 1913, Łódź – 30 lipca 1995, Warszawa)

Aktor, reżyser teatralny i filmowy oraz pedagog, wychowawca kilku pokoleń aktorów.

Debiutował w latach 30. XX wieku.

Absolwent reżyserii, a także Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie.

Po wojnie przez kilka lat mieszkał w Monachium i Montrealu.

Pracował w Teatrze Polskim w Warszawie, reżyserował wiele spektakli w teatrach różnych miast ( np. Kraków, Łódź, Teatr Telewizji).

Popularyzator kultury, niezwykła osobowość.

Jeden z twórców Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Wielokrotnie nagradzany za swą pracę.