Instalacja

  • Dzieło plastyczne stworzone w przestrzeni.
  • Sposób wypowiedzi twórców.
  • Składa się z wielu elementów.
  • Poszczególne części  nabierają znaczenia lub są wynikiem wzajemnych relacji między nimi.
  • Korzystają z nich różne gatunki sztuki.
  • Współcześnie chętnie prezentowane .
  • Uważa się je za efekt performance (kolejnej z wypowiedzi artystycznych).