Barok epoką przeciwieństw

Kilka słów ( wprowadzenia lub podsumowania)

 • Wiek niestabilności, które dotknęło wszystkich Europejczyków.
 • W Polsce i Europie Środkowej ta epoka trwała około 150 lat.
 • Czas niesłychanego rozwoju architektury, malarstwa, muzyki, literatury.
 • Oprócz Europy ogarnął Amerykę Północną i Południową, poprzez Hiszpanów i Portugalczyków..
 • Okres przełomowych odkryć z przyrodoznawstwa.
 • Czas wielu wojen, często o podłożu religijnym.
 • Wyniszczający (wyludnienie, upadek autorytetów władców) charakter wojny trzydziestoletniej (1618-1648).
 • Wydarzenia związane z „polowaniami na czarownice”.
 • Według ideologii kontrreformacji Bóg opiekował Sarmatami jako narodem wybranym.
 • W baroku pojawiła się literatura perswazyjna.
 • Wiek zauważonych zmian klimatycznych (oziębienie klimatu).
 • To wówczas wynaleziony został teleskop (Galileusz) i mikroskop (Holendrzy).
 • Umocnienie się ruchów reformacyjnych.
 • Kontrreformacja  jako działania zmieniające kościół i podejmujące walkę z różnowiercami.
 • Szerzenie się nietolerancji religijnej.
 • Ideałem twórców tego okresu stała się synteza sztuk, łączenie słowa z muzyką, tańcem, teatrem, malarstwem i elementami inżynierskimi.
 • Sztuka baroku zachwycała się ujęciami dynamicznymi.
 • Artyści starali się ukazać nawet przelotną niezwykłość, doceniali zmysłowość, prowokacje, intelektualizm i metamorfozy.
 • Twórcy chcieli przekonać  do własnej, indywidualnej koncepcji piękna, jako coś niedefiniowalne i subiektywne.
 • Twórcy poruszali ważną problematykę egzystencjalną.
 • W zmaganiach z czasem i śmiercią wielką rolę przypisywano głębokiej i niespokojnej religijności.
 • W baroku pojawiła się pierwsza powieść nowożytna „Don Kichote”.
 • Rozwinęła się sztuka ogrodów.