Barok – sprzeczności i paradoksy

Poezja barokowa eksponuje obecne w świecie sprzeczności i paradoksy:

  • Człowiekowi jako najdoskonalszemu stworzeniu przypisana jest szczególna godność, a jednocześnie jego istnienie pełne jest lęku i niepewności,
  • Człowiek nieuchronnie zmierza ku śmierci i nie wiej jaki sąd o nim sąd wyda Bóg, więc jaki sens mają jego czyny i starania, które podejmuje,
  • Człowiek  martwi się o swoje zbawienie, z drugiej strony  bardziej zachwyca się otaczającym światem, ciałem i tym, co bada zmysłami,
  • Człowiek jest nieustannie rozdarty między świętością a grzechem,
  • Poddany jest władzy czasu, odczuwa przed nim lęk i jednocześnie stara się go oszukać i zignorować,m
  • Interesuje się pokusami świata, bogactwem i sławą,  z drugiej strony mówi o cnocie i bogobojnym życiu.