Barok [teatr i opera]

 • Teatr barokowy pragnął stworzyć poruszająca widza wizję ilustrowanego świata.
 • Jako formę najbardziej odpowiednia wybrał operę.
 • Wykorzystywano w takiej prezentacji maszynerię, umożliwiającą pokazanie niezwykłych efektów  i cudowności.
 • Osoby tworzące dekoracje i efekty specjalne uznawano za współtwórców widowisk.

 • Pierwszą w Europie stale działająca sceną stał się teatr w Warszawie.
 • Była to scena założona przez króla Władysławą IV.
 • Widzowie oglądali w nim sztuki w latach 1635-1648.
 • Obsługa i artyści pochodzili z Włoch.
 • Polacy to głównie kompozytorzy i muzycy.

 • Popularność zdobyły wówczas trupy wędrowne.
 • Wystawiały głównie dramaty angielskie (przede wszystkim W. Szekspira).
 • We Francji rozwinął się teatr dworski, którego mecenasem był król.
 • Na scenie pojawiały się utwory Jeana Racine, Pierre’a Corneille i Moliera.

 • W Polsce nowym zjawiskiem stał się teatr szkolny.
 • Rozwinął się po sprowadzeniu do kraju jezuitów w 1564 roku.
 • Działał w stworzonych przez nich kolegiach.
 • O repertuarze czy doborze aktorów decydował często prowincjał zakonu.
 • Teatr ten miał wpływ na kulturę społeczeństwa.
 • Różne źródła podają, że w ciągu półtora wieku jezuici wystawili kilkanaście tysięcy spektakli.
 • Przedstawienia miały charakter propagandowo-religijny i moralizatorski.
 • Oglądano te widowiska bardzo chętnie.
 • W celu utrzymania porządku (ze względu na frekwencję) korzystano z pomocy wojska.