Synekdocha

 • Środek artystyczny, rodzaj metonimii, figura stylistyczna.
 • Synekdocha to pewien szczególny rodzaj metafory.
 • Polega na zastąpieniu jednego wyrazu innym, pozostającym w jakimś związku.
 • Określenie całości przez jej część (część za całość).

 • Metonimia to inaczej zamiennia.
 • Rodzaj przenośni stosowany jako środek stylistyczny wówczas, gdy między właściwym a przenośnym znaczeniem istnieje jakaś materialna zależność.

Metonimią jest podanie:

 1. przyczyny zamiast skutku i odwrotnie,
 2. autora zamiast dzieła,
 3. nazwy kraju lub miasta zamiast ich mieszkańców,
 4. symbolu zamiast pojęcia oderwanego, oznaczonego tym symbolem,
 5. własności zamiast właściciela,
 6. jednych przedmiotów zamiast innych,
 7. materiału zamiast zrobionego z niego przedmiotu,