Barwa ekspresywna wyrazu

  • Uwydatnienie adekwatnego do postawy nadawcy odcienia znaczeniowego wyrazu w trakcie komunikacji.
  • Użycie i funkcjonowanie wyrazów zależne od środowiska, stylu  epoki w jakiej funkcjonują.
  • Często dochodzi do zacierania się ich znaczeń pod wpływem wzajemnego przenikania się oraz społecznego zróżnicowania rozmówców (użytkowników).