Barwy ekspresywne wyrazów

 • Społecznie uświadomiony zakres występowania barw wyrazów jako wyrazistych, sugestywnych, celowych i skutecznych środków stylistycznych wyrażania myśli i uczuć.
 • Wyrazy klasyfikuje się biorąc pod uwagę ich barwy ekspresywne.

Wyróżnia się wyrazy:

 • podniosłe,
 • książkowe,
 • potoczne,
 • wulgarne,
 • rubaszne,
 • nieprzyzwoite,
 • obelżywe,
 • pogardliwe,
 • lekceważące,
 • ironiczne,
 • pieszczotliwe, żartobliwe,,
 • eufemizmy,
 • indywidualne,
 • pospolite,
 • poufale,
 • uczniowskie,
 • urzędowe,
 • zdrobniałe,
 • zgrubiałe.