Asyndeton

  • Pojęcie pochodzi od gr. asyndetos = niepołączony.
  • Konstrukcja składniowa, charakteryzująca się brakiem spójników miedzy częściami zdań lub zdaniami.
  • Stosowana jest przy wyliczaniu, oznacza połączenia bezspójnikowe, bezpośrednie.