Baśń [synonimy]

  • Bajka.
  • Legenda.
  • Podanie.
  • Klechda.
  • Saga.
  • Bylina.
  • Apokryf.
  • Mit.
  • Opowieść.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]