Integralny [wyrazy przeciwstawne]

  • Integralny, nierozerwalnie  związany z całością, stanowiący całość, nienaruszalny, całkowity.
  • Przeciwstawne:
    • odrębny,
    • niespójny.