Bazyliszek [symbolika]

  • Legendarny bazyliszek („Legendy warszawskie”) pojawił się już w Biblii i to wielokrotnie.
  • Podobnie jak wąż symbolizuje zło, grzech, diabła, antychrysta.
  • Jest również znakiem bożej kary.
  • W średniowieczu pojawiły się historie związane  z zabójczym wzrokiem bazyliszka.
  • Dziś bazyliszek to człowiek podstępny, nieszczery, złośliwy i obłudny.

Odniesienia znaleźć można:

  • Proroctwo Izajasza 59,5.
  • Psalm 90,13.
  • Proroctwo Jeremiasza 8,17.
  • A. Mickiewicz, „Pani Twardowska”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.