Beczka [synonimy]

  • Baryłka.
  • Antałek.
  • Kadź.
  • fasa.
  • Kufa.
  • Stągiew.
  • Zbiornik.
  • Kubeł.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]