Benedykt [patron chrześcijański]

 • Był pustelnikiem.
 • Został w swojej pustelni napadnięty przez zbójców i zabity.
 • Jego ciało wrzucono do rzeki Wag.
 • Szczególną czcią św. Benedykt otoczony jest w Tropiu nad Dunajcem, w Oławie oraz Opatowcu nad Wisłą.

 • Imię Benedykt pochodzi od łacińskiego benedicere i oznacza dobrze komuś życzyć, dobrze o kimś mówić.
 • Święty Benedykt jest patronem:
  • architektów,
  • górników,
  • inżynierów,
  • nauczycieli,
  • speleologów,
  • uczniów,
  • wydawców.
 • Jest także opiekunem konających.
 • Wzywany jest również w przypadku choroby nazywanej różą oraz przy zatruciach.
 • Dzień św. Benedykta to 13 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]